Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1-3/2023

5.5.2023

Osavuosikatsaus 1-3/2023: Viennin vahva kasvu jatkui

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 13,0 Me (8,4 Me 1-3/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,3 (0,3) ja tulos ennen veroja oli 1,1 (0,2) Me.
– Omavaraisuusaste oli 42,0 % (29,9 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 16,1 (10,5) Me.
– Suomussalmen talkin rikastuskokeista saatiin hyvät tulokset
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

 

Avainluvut  1-3/23  1-3/22 Muutos,
%
1-12/22
Liikevaihto, Me 13,0 8,4 55,3 44,3
Liiketulos, Me 1,3 0,3 398,0 4,7
Vertailukelpoinen liiketulos, Me 1,3 0,3 398,0 4,7
Tulos ennen veroja, Me 1,1 0,2 471,4 4,1
Katsauskauden laaja tulos, Me 0,8 0,1 514,4 4,9
Osakekohtainen tulos, e 0,01 0,00 0,08
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me -0,7 0,7 6,3
Omavaraisuusaste, % 42,0 29,9 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 77,9 137,1 72,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,7 5,7 19,7

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Liikevaihdon kasvu oli katsauskaudella voimakasta ja kasvu kohdistui ensisijaisesti Keski-Euroopan vientiin. Syksyn korkeat lämmitysenergian hinnat ja epävarmuus energian saatavuudesta sekä kotien huoltovarmuudesta lisäsivät kuluttajien kiinnostusta tulisijoihin vaikuttaen katsauskauden toimituksiin.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 11,1 (12,2) miljoonaa euroa, ja kysyntä oli edelleen vilkasta Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Hyvän tilausvirran ansiosta yhtiön tilauskanta säilyi korkealla tasolla, ja oli katsauskauden päättyessä 16,1 (10,5) miljoonaa euroa.

Vaikka ostokomponenttien hinnat kohosivat edelleen katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parani liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkettiin strategian mukaisia toimia jakeluverkoston laajentamiseksi. Ruotsissa Tulikivi solmi jakelusopimuksen Eldabutiken-ketjun kanssa Karelia-malliston myynnistä ja markkinoinnista. Eldabutiken-ketjuun kuuluu 50 myymälää. Keski-Euroopassa jatkettiin myynti- ja koulutustoimenpiteitä jakeluverkoston laajentamiseksi niin Tulikivi- kuin Kermansavi-tulisijoille.

Alkuvuonna tuotekehityksen painopiste oli uudessa Jero-mallistossa. Tuotteissa on yhdistetty varaavan tulisijan tekniikka kamiinoiden kompaktiin kokoon ja moderniin muotoiluun. Helposti asennettava ja hintaluokaltaan edullinen Jero-mallisto sai huhtikuussa Leipzigin kansainvälisillä messuilla erinomaisen vastaanoton. Keski-Euroopassa kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja malliston avulla on mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä.

Suomussalmen talkkihankkeessa saatiin päätökseen Metso Oyj:n kanssa viime vuonna aloitetut rikastuskokeet talkin hyödynnettävyyden varmentamiseksi ja rikastamon suunnittelun pohjaksi. Rikastuskokeet vahvistavat näkemystä, että esiintymästä voidaan valmistaa useimpiin käyttökohteisiin soveltuvia talkkituotteita, joiden vaaleus ja talkkipitoisuus vastaa tai jopa ylittää markkinoilla olevien vastaavien talkkituotteiden tyypilliset arvot.

Talkkihankkeeseen saatiin Business Finlandin myöntämä 1,6 miljoonan euron suuruinen tutkimus- ja kehityslaina. Laina on nostettavissa projektin edetessä vuosina 2023-2025.

Talkkihankkeen tekninen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) etenivät vuosineljänneksen aikana. YVA-selostus on tarkoitus toimittaa yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle tämän vuoden syksyllä.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555