Pörssitiedote

Tulikiven arvo-osuuksiksi vaihtamattomat osakkeet myyty

8.5.2003

Tulikivi Oyj:n yhtiökokous päätti 4.4.2001 osakeyhtiölain 3a luvun
3a:n mukaisesti myydä omistajien lukuun ne yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat osakkeet, joiden osakekirjoja ei ole muutettu
arvo-osuuksiksi.

Yhteistilillä olleet 2.125 kappaletta Tulikiven A-osakkeita ja
1.000 kappaletta Tulikiven K-osakkeita on myyty huhti-toukokuun
2003 aikana omistajien lukuun.  Myynnistä saadut varat, joista on
vähennetty ilmoittamisesta ja myymisestä aiheutuneet kulut,
talletetaan Itä-Suomen lääninhallitukseen kymmenen vuoden ajaksi.
Osakkeenomistajilla tai muilla oikeudenhaltijoilla on oikeus tänä
aikana nostaa osakkeita vastaava osuus varoista toimittamalla
osakekirjat ja tarvittaessa selvitykset saannistaan johonkin Sampo
Pankki Oyj:n konttoriin tai Itä-Suomen lääninhallitukselle.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Rahoitusjohtaja Arja Lehikoinen, p. 013-681 1260 tai
0400-279 091