Pörssitiedote

Tulikiven Suomussalmen talkkiesiintymän JORC-koodin mukainen mineraalivarantoarvio on valmistunut 30.8.2019

30.8.2019

Tulikivi tilasi helmikuussa 2018 Geologian Tutkimuskeskukselta JORC-koodiston mukaisen mineraalivarantoarvion Tulikiven Suomussalmen tehtaan kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä.

Selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot ovat 12,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 45 prosenttia. Tämän lisäksi esiintymä jatkuu syvyyssuunnassa muuttumattomana vähintään 75 metriä tunnetun mineralisaation alapuolelle, mikä on todettu lisäkairauksin. Kairausten osoittama mahdollinen lisämineralisaatio on noin 7-10 miljoonaa tonnia.

Lisäksi Geologian Tutkimuskeskus on todennut samassa kaivospiirissä sijaitsevien Kivikankaan, Sivusuvannon ja Kivisuvannon esiintymissä yli 10 miljoonan tonnin mineraalivarantopotentiaalin.

Geologian Tutkimuskeskuksen tekemät rikastuskokeet osoittavat talkin soveltuvan yleisimpiin kaupallisiin tuotteisiin.

Mineraalivarantoarvion laatimisesta ovat vastanneet Markku Meriläinen, MAusIMM JORC (2012)  ja Pekka Loven MAusIMM (CP) JORC (2012) Competent Person pätevyydellä.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ”Mineraalivarantoarvio osoittaa esiintymän olevan merkittävä Euroopan mittakaavassa. Haaposen esiintymä on laajuutensa ja muotonsa vuoksi tehokkaasti hyödynnettävissä avolouhoksena. Mineraalivarantoarvioon perustuva avolouhosoptimointi ja tehdyt kassavirtamallit osoittavat, että esiintymä on hyödynnettävissä kannattavasti. Esiintymän myyntiprosessi siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen”.

 

 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555