Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus 1-6/2019

16.8.2019

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, uusien tuotteiden myynti kasvaa

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 7,5 Me (7,4 Me 4-6/2018). Liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,4) Me ja tulos ennen veroja 0,1 (0,2) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 13,3 Me (13,5 Me 1-6/2018), liiketulos
oli -0,4 (-0,2) Me ja tulos ennen veroja -0,8 (-0,6) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,3 (0,6) Me ja katsauskaudella 0,2 (0,7) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,6 (3,4) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke etenee suunnitellusti JORC-selvitystyön viivästymisestä huolimatta
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Tiivistelmä puolivuosikatsauksesta 1-6/2019. Puolivuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut
1-6/19 1-6/18 Muutos, % 1-12/18 4-6/19 4-6/18 Muutos, %
Liikevaihto, Me 13,3 13,5 -1,2 28,6 7,5 7,4 1,2
Liiketulos, Me -0,4 -0,2 -83,5 -1,0 0,3 0,4 -21,3
Liiketulos ilman arvonalennusta, Me -0,4 -0,2 -83,5 -0,5 0,3 0,4 -21,3
Tulos ennen veroja, Me -0,8 -0,6 -37,8 -1,8 0,1 0,2 -73,6
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-0,8 -0,6 -41,3 -1,8 0,1 0,2 -74,1
Osakekohtainen
tulos, e
-0,01 -0,01 -0,03 0,00 0,00
Liiketoiminnan
nettorahavirta,
Me
0,2 0,7 1,6 0,3 0,6
Omavaraisuus-
aste, %
24,4 28,8 27,4
Nettovelkaan-
tumisaste, %
173,3 141,4 156,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,1 -1,4 -3,8 1,3 1,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Uusien Karelia- ja Pielinen-mallistojen myynnin kasvu jatkui hyvänä toisella vuosineljänneksellä.  Viennissä uusien mallistojen ansiosta Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi Keski-Euroopan ja Skandinavian markkinoilla. Saksan myönteisesti kehittynyt markkinatilanne on heijastunut Tulikivi-tuotteiden lisäksi kamiinanverhouskivien kysyntään alkuvuonna. Myönteisen kehityksen ansiosta Saksa nousi suurimmaksi vientimaaksi. Venäjän euromääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta näkymät loppuvuodelle ovat hyvät.

Myös Suomen tulisijamyynti oli edellisen vuoden tasolla.  Tulisijojen myynti uudismarkkinaan oli hieman edellisvuotta alhaisempaa, mutta saneerausmyynti kasvoi vastaavasti. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi. Saunojen myynti kehittyi myönteisesti. Sisustuskivien toimitukset laskivat, johtuen vähäisemmästä määrästä projektitoimituksia.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,6 (3,4) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli toisella vuosineljänneksellä 7,0 (7,1) miljoonaa euroa.

Myyntikate jäi katsauskaudella edellisvuotta heikommaksi, koska tuottavuuden parannustoimenpiteet eivät toteutuneet suunnitellusti. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti alkuvuonna. Lisäksi yhtiö pyrkii toteuttamaan 0,6 Me lisäsäästöt kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja.  Mallistojen myötä Tulikiven markkinaosuus on kasvanut Keski-Euroopassa.

Karelia-mallisto täydentyi uudella vaakaluukkuisella Saramo-mallilla sekä digitaalisella Senso-takkaohjaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää jo entisestään matalia päästöjä. Pielinen-mallistoon lanseerattujen kolmen uuden luukkutyypin toimitukset käynnistyivät toisella vuosineljänneksellä ja uudet mallit on otettu hyvin vastaan markkinoilla

Suomussalmen talkkihankkeen yhteydessä toteutettava JORC-selvitystyö on edennyt alkuvuoden aikana ja sen arvioidaan valmistuvan elokuun 2019 aikana. Esiintymän myyntiprosessi etenee JORC-selvitystyön viivästymisestä huolimatta.

 

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2019