Pörssitiedote

Tulikiven Suomussalmen talkkiesiintymän näytteiden testitulokset talkkipitoisuudesta, talkin saannista ja vaaleudesta myönteisiä. Kaupallinen hyödynnettävyys edellyttää lisää testejä

13.6.2017

TULIKIVEN SUOMUSSALMEN TALKKIESIINTYMÄN NÄYTTEIDEN TESTITULOKSET TALKKIPITOISUUDESTA, TALKIN SAANNISTA JA VAALEUDESTA MYÖNTEISIÄ. KAUPALLINEN HYÖDYNNETTÄVYYS EDELLYTTÄÄ LISÄÄ TESTEJÄ

Pörssitiedote 13.6.2017 klo 15.00

 

Tulikivi tiedotti 20.4.2017 päätöksestään tutkia Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkivarantojen hyödyntämismahdollisuuksia. Tulikivi Oyj:llä on Suomussalmen vuolukiviesiintymän yhteydessä talkkivarantoja, joiden arvioidaan soveltuvan talkin tuotantoon.

Tulikivi Oyj on sen jälkeen selvittänyt Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkivarantojensa soveltuvuutta kaupallisten tuotteiden valmistamiseen yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Geologian tutkimuskeskuksen näyteanalyysin mukaan esiintymän talkkilaadut vastaavat talkkipitoisuuden, talkin saannin ja vaaleuden osalta Suomessa aiemmin toteutettuja talkkihankkeita. Tarkemman kaupallisen hyödynnettävyyden ja Suomussalmen esiintymälle soveltuvien tuotannollisten prosessin osalta tarvitaan jatkotutkimuksia.

Tulikivi arvioi aiemmin vuolukiven tuotantoa varten tekemiensä kairaustensa avulla sekä nyt saatujen testitulostensa perusteella Suomussalmen talkkimalmin määräksi noin 20 miljoonaa tonnia. Osana jatkotutkimuksia yhtiö suunnittelee aiempaa syvempiä kairauksia, jolloin todennetun varannon määrä voi mahdollisesti kasvaa.

Esiintymän taloudellisen hyödyntämiskelpoisuuden arvioimiseksi toteutetaan seuraavaksi alustava kannattavuusselvitys. Yhtiö tunnustelee potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa hankkeen eteenpäin viemistä.

Mineraalivarannon määrää tai laatua ei ole määritelty ulkopuolisen asiantuntijan toimesta kansainvälisen mineraalivarantojen ja -varojen määrittelyssä käytettävän JORC-koodiston mukaisesti. Tässä vaiheessa ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Suomussalmen talkkiesiintymä olisi jatkossa kaupallisesti hyödynnettävissä. On myös mahdollista, että Tulikivi ei löydä tahoa, joka olisi valmis toteuttamaan talkin kaupallisen hyödyntämisen yksin tai yhdessä Tulikiven kanssa.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen p. 0207 636 555

 

jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet