Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle osakkeiden määrän lisäämistä (SPLIT)

21.10.2003

Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt esittää joulukuussa
kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muutettaisiin
3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan
viiteen uuteen osakkeeseen. Muutoksen jälkeen K-osakkeiden määrä
olisi 2.385.000 kappaletta ja A-osakkeiden määrä 6.721.385
kappaletta eli yhteensä 9.106.385 kappaletta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
-        hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
-        hallituksen varapuheenjohtaja Reijo Vauhkonen
- toimitusjohtaja Juha Sivonen