Pörssitiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio

11.10.2013

Tulikivi Oyj:n 9.10.2013 päivätyssä osakeantiesitteessä kerrotaan, että Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä nosti syytteen toimitusjohtaja Heikki Vauhkosta ja talousjohtaja Jouko Toivasta vastaan yhteistoimintalain mukaisen tiedottamisvelvollisuuden rikkomisesta Taivassalossa 15.6.2011 – 30.6.2011.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 11.10.2013 Heikki Vauhkosen ja Jouko Toivasen 15 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin (Vauhkonen 1 470 euroa ja Toivanen 1 125 euroa) yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta koskien Tulikivi Oyj:n 1.7.2011 toteuttaman Taivassalon rakennuskiviliiketoiminnan liiketoimintakaupan asianmukaista tiedottamista henkilöstöryhmien edustajille ennen liiketoimintakaupan toteuttamista. Tuomionsa perusteluina käräjäoikeus katsoi, ettei ennen liiketoimintakaupan toteuttamista tapahtunut tiedottaminen henkilöstöryhmien edustajille täyttänyt yhteistoimintalain 41 §:n 2 momentissa säädettyä tiedotusvelvollisuutta, koska vaaditut tiedot oli annettu henkilöstö-ryhmien edustajille liian lähellä liiketoimintakaupan toteuttamista.

Vauhkonen ja Toivanen olivat kiistäneet syyllistyneensä asiassa yhteistoimintavelvoitteen rikkomiseen katsoen, että he olivat toimineet asiassa täysin yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Tulikivi Oyj oli asiassa ainoastaan kuultavan asemassa, eikä sille vaadittu taikka koitunut asiasta oikeudellisia seuraamuksia.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Vauhkonen ja Toivanen pitävät käräjäoikeuden tuomiota virheellisenä ja tulevat valittamaan siitä aikanaan hovioikeuteen.

Juuka 11. lokakuuta 2013

TULIKIVI OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937